16
Kasım
2015

Tasarruflarımız Kadar Zenginiz

Tasarruf Yapmak… Hemen hepimizin istediği ancak genellikle bir türlü hayata geçiremediğimiz bir eylemdir.
 
Çoğumuz için bugün kazanıp bugün harcamak yerine harcamalarımızı aşırıya kaçmadan yaparak paramızın kontrolünü sağlamak ütopik bir hayaldir. Genellikle gelir gider dengemizi sağlamaya çalışırken tasarruf yapmayı es geçer ya da ileri ki dönemlere erteleriz.
 
Ancak hepimiz için farklı gerekçelerle olsa da tasarruf fikri her zaman aklımızın bir köşesinde vardır. Bazen bir araba sahibi olmak, bazen bir ev sahibi olmak, bazen arsa sahibi olmak ve daha birçok şey… Gerekçeler farklı farklı olsa da sonuçta hayalleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulan tek şey iyi bir birikim sağlamış olmaktır. Çünkü isteklerimizi yalnızca ekonomik yönden özgür hissettiğimizde gerçekleştirebiliriz.
 
Aslına bakarsanız ‘tasarruf yapmak’ çoğumuz için bir nevi geleceğe dönük bir tedbir davranışıdır. Hele bir de tasarruflarımızı yatırımlara dönüştürebiliyor ya da o tasarruflar sayesinde ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyorsak yarınımızı güvence altına almak adına önemli adımları gerçekleştirmiş oluruz.
 
Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki, insanlar kendilerini zorunlu hissetmediklerinde ya da borçlanmadıklarında bütçelerinden bir miktarı tasarruf için ayıramıyorlar.
 
Oysa bugün maddi durumumuz çok iyi olsa da tasarruflarımızla geleceğe yatırım yapmadığımız sürece elimizdeki tüm para yok olmaya mahkumdur. Çünkü bize kalacak olan paramız sadece tasarrufumuz ve o tasarruflar sayesinde elde ettiklerimizdir. Kazancımızın tamamını tüketip her ay belli bir miktarı tasarruf için ayırmazsak herhangi bir risk durumunda başkalarına muhtaç olur ya da kredi gibi alternatif yollara başvurarak çok büyük borçların altına girmek zorunda kalırız. Bu nedenle insan, aslında yalnızca tasarrufları kadar zengindir ve ekonomik anlamda tasarrufları kadar güçlüdür!
 
Bugünden tasarruf yapmaya başlamak hayatımızda birçok şeyi değiştirebilir. Eğer bir yerlerden yüklü miktarda bir para beklentimiz yoksa, hayatımızın ilerleyen dönemlerinde hayalini kurduğumuz hayat standartlarına sahip olabilmek için düzenli tasarruf yapma alışkanlığını kazanmamız şarttır.